Video tham khảo cách lắp đặt

 

Kích thước tiêu chuẩn của cánh gỗ là:

Bề rộng tối đa: 596 mm

Chiều dài tối đa: 660-760 mm

Đáp ứng tiêu chuẩn này sẽ cho Góc mở cửa tối đa: 90 °

Cánh gỗ sẽ nằm vừa khít giữa 2 bức hồi trái và phải.

Lưu ý:

- Nếu làm cánh gỗ che 2 hồi thì cửa sẽ không mở ra được.

- Cánh gỗ quá dài sẽ vướng không mở ra hết được 90 °.

 

Máy Rửa Chén Bát Âm Tủ Gorenje GV64161

Máy Rửa Chén Bát Âm Tủ Gorenje GV64161

Máy Rửa Chén Bát Độc Lập Flamenco

Máy Rửa Chén Bát Độc Lập Flamenco

   

 

  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác