EU PLAZA 1    Showroom Gorenje

Địa chỉ              : 164 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel                  : 04 3.5121878
Fax                 : 04 3.5121877
Email               : showroomhn1@euplaza.vn
Website           : www.euplaza.vn/  www.gorenje.vn

 

 

EU PLAZA 2    Outlet Store

Địa chỉ              : 119 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
Tel                  : 04 3.5118535
Fax                 : 04 3.5119659
Email               : outletstore
@euplaza.vn
Website           : www.euplaza.vn/  www.gorenje.vn

 

 

 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác
 • banner đối tác