Việt Trì

 

 

Công ty TNHH một thành viên Luyện Huy

Địa chỉ             : Khu đô thị mới Minh Phương, phường Nông Trang, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hotline               : 0911.450.164