7. Lần đầu giao hàng không thành công tôi được giao mấy lần?

Tôi vừa đặt mua sản phẩm bếp từ của cửa hàng, nếu lúc Euplaza giao hàng mà tôi không có nhà tôi sẽ được giao lại mấy lần?

8. Lần đầu giao hàng không thành công tôi được giao mấy lần?

 

"Tôi vừa đặt mua sản phẩm bếp từ của cửa hàng, nếu lúc Euplaza giao hàng mà tôi không có nhà tôi sẽ được giao lại mấy lần?"

 

Chào bạn!

 

Đơn hàng của bạn sẽ được giao tối đa trong 2 lần. Qua 2 lần giao hàng không thành công, đơn hàng sẽ không còn hiệu lực. Vui lòng lưu ý điện thoại vì chúng tôi sẽ liên hệ bạn để sắp xếp giao hàng.

  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác