6. Làm thế nào để xóa sản phẩm trong giỏ hàng?

Tôi đã đặt 1 máy rửa bát trên web, tôi lỡ tay nên nhấp vào sản phẩm hai lần. Vậy làm thế nào để xóa 1 sản phẩm khỏi giỏ hàng?

7. Làm thế nào để xóa sản phẩm trong giỏ hàng?

 

"Tôi đã đặt 1 máy rửa bát trên web, tôi lỡ tay nên nhấp vào sản phẩm hai lần. Vậy làm thế nào để xóa 1 sản phẩm khỏi giỏ hàng? "

 

Chào bạn!

 

Để xóa 1 sản phẩm ra khỏi giỏ hàng bạn làm như sau:

 

- Tại trang chủ bạn nhấp vào "Giỏ hàng" phía trên cùng bên tay phải  => " xem giỏ hàng"

 

Màn hình hiển thị như hình dưới

 

 

 

- Nhấp vào dấu "x" nếu bạn muốn xóa sản phẩm

 

- Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại số lượng sản phẩm muốn mua ở cột số lượng.

 

 

  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác
  • banner đối tác