Bộ sưu tập Gorenje Simplicity
Thật đơn giản ! It's so me!
Bộ sưu tập Gorenje Karim Rashid
Hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống
Tủ lạnh và Phong thủy
Vị trí đặt tủ lạnh có ảnh hưởng lớn đến phong thủy của ngôi nhà. Đây là yếu tố quan trọng mà mọi người thường không biết hoặc không để ý đến. Một trong những cách thức cần nghiên cứu về phong thủy cải mệnh