Hà Nội

 

 

EU PLAZA 1    Showroom Gorenje VN

Địa chỉ              : Biệt thự BT1-13. Đường Nguyễn Xuân Khoát,

khu Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà nội.

Tel                  : 0911 450 164
Email               : euplaza.vn@gmail.com
Website           : www.euplaza.vn/  www.gorenje.vn

 

 

EU PLAZA 2    Outlet Store

Địa chỉ              : Tầng III, Biệt thự BT1-13. Đường Đỗ Nhuận,

khu Ngoại Giao Đoàn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà nội.

Tel                  : 0911 450 164
Email               : 
euplaza.vn@gmail.com
Website           : www.euplaza.vn/  www.gorenje.vn